Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A Nemzeti stratégia egyik alapvető elve a közösség, együttműködés. Ez célként úgy fogalmazódik meg, hogy a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok e cél megvalósításának kulcstényezői, hiszen helyi szinten lehet legközvetlenebbül a drogproblémát kezelni. A KEF-ben - ideális esetben - képviseltetik magukat a helyi állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, ezáltal e szakmai munkacsoport fórumot teremt az országos célokkal párhuzamosan a helyi közösség területén működő minden, a drogkérdésben érintett intézmény számára. A Fórum - ahogyan a Nemzeti Stratégia is írja - az a fontos láncszem, mely biztosítja a stratégiai gondolatok valósággá válását.

www.nyirkef.hu